Příměstský Tábor

KLUB SPORTOVNÍHO TANCE HLUČÍN

pořádá

PŘÍMĚSTSKÝ TANEČNÍ TÁBOR 2023

Příměstský taneční tábor je zábavou pro každé dítě. Během 5ti dnů se děti naučí několik tanečků na populární hudbu i základy latinsko-amerických a standardních tanců. Zahrají si spoustu tanečních i netanečních her a soutěží. Poznají nové kamarády a užijí si tento týden opravdu naplno.

Naše příměstské tábory jsou určeny pro děti ve věku 5 - 13 let (táborů se mohou zúčastnit i děti, které v daný rok dosáhnou hranice 5ti let). Připravený je program během pracovních dnů vždy od 7:30 do 16:30 hod. Sraz dětí mezi 7:30 až 8:00 hod. Odchod dětí od 16:00 do 16:30.

Místo konání: Kulturní dům Hlučín
Termíny: 10. července - 14. července 2023
Cena 5ti denního příměstského tanečního tábora:

Turnus proběhne při počtu 10 dětí a více.
Cena zahrnuje stravu (dopolední svačina a oběd), pitný režim, nájem, program, instruktory, vybavení a odměny. 

Věděli jste, že ČPZP nabízí příspěvek v rámci Preventivních programů na rok 2023 a to ve výši až 1.500 Kč na letní tábory pro děti ve věku 6-16 let včetně? Více informací na stránce
https://www.cpzp.cz/preventivni-program/3

První den na příměstském táboře
Osobně přivedete dítě na místo srazu. Předáte instruktorům kopii karty pojištěnce a potvrzení o bezinfekčnosti dítěte. Informujete instruktora o zdravotním stavu dítěte a eventuelně předáte léky, které dítě pravidelně užívá během dne. Dítě může odcházet samotné po ukončení programu pouze pokud má písemný souhlas rodičů.

Dítěti nabalte:
Láhev na pití (min. 0,5 l), aby mohl být zajištěný pitný režim během celého dne
Boty a oblečení na sál
Pohodlné sportovní oblečení na ven a pokrývku hlavy
Opalovací krém a repelent
Kapesníky
Kopii zdravotního průkazu

Platba tábora

Po přihlášení na tábor je nutné do 14ti dnů uhradit nevratnou zálohu ve výši 1000 Kč na níže uvedený účet. Doplatek ve výši 1.450 - 1.900 Kč (dle termínu registrace) je nutné uhradit nejpozději do 30.6.2023. Částku je možné také uhradit jedním příkazem v plné výši. Nezapomeňte vždy uvést potřebné informace do zprávy pro příjemce.

V případě zájmu jsme schopni vystavit fakturu na zaměstnavatele.

Úhrada v hotovosti je umožněna dětem z tanečních kroužků.

Úhrada z bankovního účtu
Úhrada bezhotovostním převodem na účet vedený u AirBank.
Číslo účtu: 1325732036 / 3030
Variabilní symbol: 1115723
Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení dítěte

Zrušení pobytu ze strany zákonného zástupce dítěte:

- pokud bude pobyt dítěte prokazatelně zrušen z důvodu náhlého onemocnění dítěte včetně úrazu dítěte (předložení lékařského potvrzení) činí odstupné 100,- Kč + prokazatelně vynaložené náklady na pobyt dítěte.

Přihláška ZDE

KONTAKT NA POŘADATELE:
Lenka Dávidková
Tel. kontakt: 734 591 375
E-mail: lenka@ddance.cz

www.tanec-hlucin.cz